Tags

, ,

Apakah menghisap rokok itu haram?

Rokok memang ridak ada pada zaman nabi, tetapi islam datang membawa kaidah-kaidah umum yang melarang segala sesuatu yang mendatangkan bahaya bagi badan, menyakiti tetangga atau menyia-nyiakan harta.

 • Allah ta’ala berfirman, “Dan Rasul mengahalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka yang buruk” (Al A’raf:157)

Rokok termasuk yang buruk bagi lagi membahayakan dan tak sedap baunya.

 • Allah ta’ala berfirman, “Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Al-Baqarah:195)

Rokok itu menyebabkan penyakit yang membinasakan seperti kanker, paru-paru dan lain sebagainya.

 • Allah ta’ala berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri” (An-Nisa’:29)

Rokok membunuh secara perlahan

 • Allah ta’ala berfirman, “Dosa keduanya (arak dan judi) lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah:219)

Rokok bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.

 • Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan orang lain tanpa hak dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan” (HR Imam Malik, DaruQutni, al-Baihaqi, Hakim, Ibn Majah)

Rokok membahayakan si perokok, mengganggu tetangga dan membuang-buang harta

 • Sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, “Perumpamaan kawan pergaulan yang baik dengan kawan pergaulan yang jelek seperti pembawa minyak wangi dengan peniup api tukang besi.” (HR : Bukhari, Muslim).

Perokok adalah kawan duduk yang jelek yang meniup api.

 • Sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, “Barang siapa menghirup racun hingga mati maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirupkan (kepadanya) selama-lamanya di Neraka Jahannam.” (HR : Muslim).

Rokok mengandung racun (nikotin) yang membunuh peminumnya perlahan-lahan dan menyiksanya.

 • Sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, “Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya menyingkir dari kita dan menyingkir dari masjid dan duduklah di rumahnya.” (HR : Bukhari , Muslim).

Rokok lebih busuk baunya daripada bawang putih atau bawang merah.

 • Sebagian besar ahli fiqih mengharamkan rokok. Sedang yang tidak mengharamkan karena belum melihat  bahayanya yang nyata dai antaranya yaitu penyakit kanker.
 • Apabila orang membakar uang 1 lira, kita pasti mengatakannya orang gila. Bagaimana orang membakar rokok yang harganya ratusan lira yang berakibat membahayakan dirinya serta para tetangganya? Dari semua hadits maupun ayat Al Quran tersebut diatas jelas bahwa rokok termasuk diantara semua yang negative dan membahayakan pengisapnya, juga tetangganya. Apakah anda masih termasuk orang yang beragama dan berperasaan? Apabila rokokmu membuat orang terganggu dan mengotori udara hukumnya haram seperti halnya mengotori air yang dapat membahayakan orang. Andaikata kita bertanya kepada orang yang menghisap rokok, “Apakah rokokmu itu akan dimasukkan dalam amal baik ataukah amal buruk?” Ia pasti menjawab bahwa rokoknya itu termasuk dalam amal buruk.
 • Memohonlah Anda kepada Allah agar bisa meninggalkan kebiasaan merokok, karena barang siapa yang bisa meninggalkan sesuatu karena Allah, Dia akan memberikan pertolongan. Dan bersabarlah, karena Allah beserta orang-orang yang sabar.

 

Dikutip dari :Buku Bimbingan Isalm Untuk Pribadi dan Masyarakat. Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, Darul HaQ

Advertisements